CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN Radisson Blu Hội An NGÀY 12 THÁNG 8

Dự án Radisson Blu Hội An trân trọng thông báo và cập nhập tình hình tiến độ xây dựng của dự án đến Quý khách hàng. Tiến độ xây dựng tính đến ngày 12 tháng 08 năm 2019