MALIBU HỘI AN – DỰ ÁN TỶ ĐÔ VIỆT NAM

Malibu Hội An là dự án của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas thuộc Tập đoàn Bamboo Capital với tổng mức đầu tư hơn 2000 tỷ đồng.

Dự án này có tổng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 30%. Doanh thu dự kiến mà
Malibu Hội An có thể tạo ra xấp xỉ 2.000 – 2.500 tỷ đồng.