TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN MALIBU HỘI AN ĐẾN NGÀY 29/01/2021

Dự án Malibu Hội An đang triển khai lắp đặt thi công Condotel, Nhà điều hành, Hồ bơi cảnh quan, Hồ bơi vô cực, Thi công MEP DC11 & DC12, Thi công hệ thống tuyến DC13 & DC1 tính đến ngày 29/01/2021.