TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN MALIBU HỘI AN THÁNG 6/2021

Dự án Malibu tiếp tục triển khai lắp đặt và thi công hoàn thiện khối condotel, sảnh lễ tân và các căn hộ condotel chuẩn bị bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành Radisson Blu. Hình ảnh vào thời điểm tháng 06/2021