Tiến độ của dự án Malibu Hội An tính đến 10/09/2020

Dự án Malibu Hội An đang triển khai lắp đặt thi công phần điện nước. Chúng tôi xin cập nhật một số hình ảnh mới nhất của dự án tính đến ngày 10/09/2020, d