TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CỦA MALIBU HỘI AN ĐẾN THÁNG 3/2020

Dự án Malibu Hội An xin tiếp tục cập nhật tiến độ xây dựng tại Quảng Nam tính tới tháng 3/2020. Hiện tại, dự án Malibu Hội An vẫn theo kịp tiến độ xây dựng và sẽ bàn giao đúng hạn cho Quý khách hàng. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi cập nhật tại công trường.