TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN Radisson Blu Hội An

Dự án Radisson Blu Hội An trân trọng thông báo và cập nhật tình hình tiến độ của dự án tính đến thời điểm ngày 07 tháng 08 năm 2019