TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ VILLAS VÀ CONDOTEL

Hiện tại, đơn vị thi công đang khẩn trương tiến hành các công đoạn để hoàn thành sớm khu Villas và Condotel nhằm đảm bảo đúng tiến độ cho dự án Malibu Hội An

Tiến độ xây dựng Villas

Tiến độ xây dựng Condotel