MALIBU HỘI AN – DỰ ÁN TỶ ĐÔ VIỆT NAM

Malibu Hội An là dự án của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas thuộc Tập đoàn Bamboo Capital với tổng mức đầu tư hơn 2000 tỷ đồng.